gt hore7.png

GasTech s.r.o.

Spoločnosť GasTech s.r.o. je inžinierskou spoločnosťou zameranou na oblasť:

GasTech

Jej úlohou je zabezpečiť pre Vás inovatívne technológie, ktoré nastupujú v menovaných oblastiach s jediným významom – navrhnúť pre Vás technológiu ktorá vyrieši Váš problém.

Spoločnosť GasTech s.r.o. vychádza z dlhodobých praktických skúsenosti s návrhom technológií a aparátov, projektovania stavieb, realizácie stavieb a uvedenia technológií do úspešnej prevádzky.


© 2010, GasTech s.r.o., gastech@gastech.sk